การตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี
"ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams ของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๖๒

22409 tile

       

         พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เป็นประธานการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the bodies slams ของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ  กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  

        โดยมี พลอากาศตรี สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน,  พลอากาศตรี สมควร  รักดี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน,  พลอากาศตรี วิญญา  โพธิ์คานิช  เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ร่วมชมการตรวจสอบฯ

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด