ตรวจสอบความพร้อมรบฯ ดอนเมือง
(ตรวจกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวม)

IMG 8045 tile

             พลอากาศตรี ศรัณย์ สมคะเณ ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง (ตรวจกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวม) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด