พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์

และมอบการบังคับบัญชา

 

bca3cf40 1c24 47a5 abab db82a294674f tile

 

นาวาอากาศเอก พันเทพ เนียมพลอย เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้แก่ นาวาอากาศเอก วัชระ สกุลรัตน์ ผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ท่านใหม่ เมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด