พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ที่ ๑

และมอบการบังคับบัญชา

 

 20191030 ๑๙๑๐ ๐ 0001 tile

 

นาวาอากาศโท ธิบดี เอี่ยมประดิษฐ์ หัวหน้าแผนกสนับสนุนภาคพื้น กองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้แก่ นาวาอากาศโท พรพล สุขประเสริฐ ผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด