พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ที่ ๒

และมอบการบังคับบัญชา

 

s 9060416 tile

 

นาวาอากาศโท พรพล สุขประเสริฐ ผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้แก่ นาวาอากาศโท อัครนิธิ จิตรานุกูล ผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินท่านใหม่ เมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด